BIOLOGIA MOLEKULARNA RO¦LIN
KOLOKWIUM - GRUPY I i II
gr. I
gr. II


nr indeksu kolokwium pkt ocena
nr indeksu kolokwium pkt ocena


218442 22 3+
235010 19 3


220507 27 4+
240831 22 3+


225608 28 5
220478 24 4


234984 22 3+
220460 24 4
18-20 pkt 3
235091 27 4+
221390 24 4
21-22 pkt 3+
234962 28 5
220390 28 5
23-25 pkt 4
220473 25 4
220439 24 4
26-27 pkt 4+
220454 23 4
220455 21 3+
28-30 pkt 5
KOLOKWIUM - GRUPY III i IV
gr. III
gr. IV


nr indeksu kolokwium pkt ocena
nr indeksu kolokwium pkt ocena


220436 17 2
219599 23 4


220505 26 4+
220504 21 3+


220511 22 3+
217301 13 2


225619 18 3
220458 14 2
18-20 pkt 3
220487 11 2
216702 16 2
21-22 pkt 3+
226705 15 2
220443 23 4
23-25 pkt 4
220453 19 3
226704 20 3
26-27 pkt 4+
212765 - nzal (2)
217355 28 5
28-30 pkt 5


Osoby, które nie zaliczyły kolokwium proszone s± o zgłoszenie się w celu ustalenia terminu poprawki
Osoby które zaliczyły kolokwium mog± uzyskać wpis w indeksie (dr Marta Prymakowska-Bosak)